Hur kan vi hjälpa dig idag?

SPF - Interna brev som hamnar i skräpposten eller inte kommer fram


Egna nyhetsbrev som hamnar i skräpposten eller inte kommer fram till interna mottagare

För att skydda mot spam brukar de flesta servrar inte tillåta att någon utifrån skickar med era e-postadresser.


Genom att lägga till SPF ger man EditNews tillåtelse att skicka med era e-postadresser till era interna adresser utan att bli markerat som spam. Se förenklad skiss nedan som exempel.


Kort information om SPF

SPF (Sender Policy Framework) är en verifiering som tillåter andra e-postsystem att skicka brev med era e-postadresser. Mottagande servern kontrollerar då om det finns SPF för exempelvis EditNews. Finns det inte inlagt kommer brevet att klassas som spam.

E-postsystem som Outlook 365/Outlook.com kräver alltid att en SPF finns med medan andra kan vara lite mer förlåtande.

Men då de flesta leverantörer av e-postystem gör löpande uppdateringar kan det tidigare fungerat utan SPF men efter ställs högre krav.

Om du vill veta mer om hur SPF fungerar: http//openspf.org.

Hur lägger man till SPF?

Det kan variera mellan olika e-postleverantörer över hur man lägger upp ett SPF-record. Om ni inte vet hur man går tillväga rekommenderar vi att ni kontaktar er e-postleverantör.

EditNews SPF är: spf.multinet.com.

Exempel på hur det kan se ut: TXT v=spf1 mx include:spf.protection.outlook.com include:spf.multinet.com~all


Ni behöver lägga upp SPF med ett "include:". Med andra ord så har inte vår spf-domän något a-record (a:). 

"include" meddelar att hämta spf-record från den domänen och inkludera alla ip-adresser därifrån i det egna spf-recordet.


För att kontrollera att ni har lagt upp SPF:et korrekt kan man gå in på http://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx.
Där skriver du in din domän och väljer i "drop-down" menyn "SPF Record Lookup".

Står det då att "spf.multinet.com" är inkluderat har det lagts upp korrekt!

Observera att det kan ta upp till 48 timmar för exempelvis Outlook.com innan det registrerats att SPF har lagts till.


OBS! Om ni inte redan har SPF bör ni noggrant säkerställa att ert SPF inte bara inkluderar EditNews utan även alla övriga leverantörer som ska ha rätt att skicka i ert namn.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.