För att se samlad statistik för brev i en viss publikation. Klicka på publikationens namn under fliken Publikationer och sedan på cirkeldiagram-ikonen ute till höger om namnet. 

Det går även att filtrera statistiken för en viss period.